مزرعه – چراگاه انتقال وزارت خارجه خودروهای لوکس

مزرعه – چراگاه: انتقال وزارت خارجه خودروهای لوکس مبارزه با قاچاق وزارت امور خارجه خودروهای تشریفاتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی محققان باکتری سایبورگ ساختند

محققان باکتری سایبورگی ساخته اند که مانند یک پنل خورشیدی توانایی جذب انرژی خورشیدی دارد و می تواند ترکیبات بافایده تولید کند. 

محققان باکتری سایبورگ ساختند

محققان باکتری سایبورگ ساختند

عبارات مهم : محققان

محققان باکتری سایبورگی ساخته اند که مانند یک پنل خورشیدی توانایی جذب انرژی خورشیدی دارد و می تواند ترکیبات بافایده تولید کند.

به گزارش مهر به نقل از فیز، محققان دانشگاه هاروارد یک باکتری سایبورگ ساخته اند که در کریستال های ریز پوشیده شده است و و مانند پنل های خورشیدی منعکس کننده عمل می کند. این باکتری توانایی تولید طیفی از ترکیبات بافایده آن هم بدون ایجاد دور ریز را دارد.

محققان باکتری سایبورگ ساختند

هدف محققان از تولید این سایبورگ تلاش جهت کشف جایگزین کلروفیل ( رنگدانه سبز در گیاه های که نورخورشید را جذب می کند) هست.

دکتر کلسی ساکیموتو، رهبر این تحقیق می گوید: به جای اتکا به کلروفیل جهت جذب نور خورشید، ما به یک باکتری یاد دادیم چطور رشد کند و بدن خود را با نانوکریستال های نیمه رسانا بپوشاند.

محققان باکتری سایبورگی ساخته اند که مانند یک پنل خورشیدی توانایی جذب انرژی خورشیدی دارد و می تواند ترکیبات بافایده تولید کند. 

این نانو کریستال ها بسیار کارآمدتر از کلروفیل هستند و می توان با هزینه ای بسیار کمتر از پنل های خورشیدی، آنها را تولید کرد.

در این تحقیق دانشمندان روی ترکیب مواد غیر طبیعی تمرکز کردند که می تواند نور خورشید را به باکتری جذب کند. به این ترتیب با انرژی حاصل مواد شیمیایی بافایده بسازد.

محققان کادمیوم و سیستین و نوعی آمینو اسید به باکتری اضافه کردند که دارای اتم سولفور هست. این امر موجب شد ذرات نانو سولفید کادمیوم در باکتری به وجود آید که مانند پنل های خورشیدی کوچک عمل می کند.

محققان باکتری سایبورگ ساختند

واژه های کلیدی: محققان | باکتری | انرژی خورشیدی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs