مزرعه – چراگاه انتقال وزارت خارجه خودروهای لوکس

مزرعه – چراگاه: انتقال وزارت خارجه خودروهای لوکس مبارزه با قاچاق وزارت امور خارجه خودروهای تشریفاتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث کارگر هپکوی اراک خودکشی کرد

گروهی از کارگران کارخانه هپکو اراک در ادامه مطالبات صنفی خود، صبحگاه امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) برابر شرکت تجمع کردند که در این حین یکی از کارگران اقدام به

کارگر هپکوی اراک خودکشی کرد

کارگر هپکوی اراک خودکشی کرد

عبارات مهم : کارگر

گروهی از کارگران کارخانه هپکو اراک در ادامه مطالبات صنفی خود، صبحگاه امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) برابر شرکت تجمع کردند که در این حین یکی از کارگران اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش ایلنا، کارگران معترض کارخانه هپکو اراک در ادامه اعتراضات صنفی خود، صبحگاه امروز (۲۳ اردیبهشت ماه) برابر شرکت، به محقق نشدن وعده های کارفرما در خصوص مطالبات مزدی و همچنین نامشخص بودن اوضاع کارخانه تجمع کردند

کارگر هپکوی اراک خودکشی کرد

در پی این تجمع یکی از کارگران این شرکت از روی پل شهید بختیاری اقدام به خودکشی کرد که در نهایت به وسیله افرادی که در آن جا حضور داشتند نجات یافت.

کارگران هپکو در سال های گذشته، بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده است اند.

گروهی از کارگران کارخانه هپکو اراک در ادامه مطالبات صنفی خود، صبحگاه امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) برابر شرکت تجمع کردند که در این حین یکی از کارگران اقدام به

واژه های کلیدی: کارگر | خودکشی | کارگران | کارخانه | اردیبهشت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs